Impresum

© Copyright 2009

 

Odoslať správu e-mailom

 

E-mail: info@haltec.de

 

Sídlo spoločnosti v Nemecku:

HALTEC Hallensysteme GmbH
Hauptstraße 285-291
58675 Hemer

Telefón: +49 (0)2372 94 97-0

Telefax: +49 (0)2372 94 97-53

Nemecko:

Konatelia:

Thomas Arens

Jens Geißner

Markus Speck

Obchodný register:

Okresný súd Iserlohn

HRB 2135

Identifikačné číslo DPH:

DE 177122482

 

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spol. HALTEC získava prostredníctvom svojej internetovej stránky osobné údaje iba vtedy, ak nám prostredníctvom dopytového formulára odošlete dopyt, alebo ak sa prihlásite na odber periodika Newsletter HALTEC. Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, sa používajú iba na spracovanie dopytu a zasielanie periodika Newsletter pri dodržaní príslušných predpisov na ochranu osobných údajov. Spol. HALTEC neposkytne žiadne osobné údaje ani údaje vzťahujúce sa na konkrétnu osobu tretím stranám ani ich nezverejní. Pri každom prístupe na stránku spol. HALTEC Hallensysteme GmbH na internete sa vytvorí protokol. Protokol sa vytvára anonyme, aby na jeho základe nebola možná identifikácia konkrétnej osoby. Spol. HALTEC používa tieto neosobné údaje výlučne na štatistické vyhodnocovanie návštev na stránke HALTEC. Uložené údaje sa používajú výlučne na ďalší rozvoj a optimalizáciu našej ponuky. Nedochádza k poskytovaniu údajov tretím stranám na komerčné alebo nekomerčné účely.

 

Internetová analýza

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa tzv. súbory „cookies“, ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky inými používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v USA. Ak dôjde k aktivácii IP anonymizácie na tejto internetovej stránke, Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie a ďalších štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa odošle celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA, kde sa skráti. Google bude z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o ich aktivite určených pre ich prevádzkovateľa a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. IP adresa odoslaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude prepojená s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, ale uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete príp. schopný plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Okrem toho môžete zakázať zaznamenávanie a spracovanie údajov vytvorených súbormi cookies, ktoré sa vzťahujú na používanie internetovej stránky (vrát. vašej IP adresy), spoločnosťou Google tak, že prevezmete a nainštalujete dostupný doplnok pre váš prehliadač.

 

Online reklama

  • Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, vkladajú do internetových stránok reklamy.
  • Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookies na aktiváciu reklám zvolených na základe predchádzajúcich návštev používateľa na danej internetovej stránke.
  • Používatelia môžu používanie súborov cookies vyhľadávačom Google deaktivovať tak, že vyvolajú stránku na deaktiváciu reklám Google. Alternatívne môžu používatelia používanie súborov cookies tretími stranami deaktivovať vyvolaním stránky na deaktiváciu internetovej reklamnej iniciatívy.

 

Autorské práva

Spol. HALTEC Hallensysteme GmbH vlastní výlučné autorské a vydavateľské práva na texty, fotografie a grafiky nachádzajúce sa tejto internetovej stránke. Akékoľvek použitie všetkých obsahov (texty, obrázky, grafiky atď.) nachádzajúcich sa tejto stránke tretími osobami si vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie od spol. HALTEC Hallensysteme GmbH. Konanie v rozpore s týmto zákazom sa považuje za porušenie autorských práv.

 

Vylúčenie ručenia za obsah

Celý obsah tejto internetovej stránky bol vypracovaný a skontrolovaný s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu spol. HALTEC Hallensysteme GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Akékoľvek ručenie za škody vzniknuté v dôsledku používania alebo nepoužívania informácii poskytnutých na tejto stránke je vylúčené, pokiaľ to umožňuje zákon. Spol. HALTEC Hallensysteme GmbH si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a vymazávať časti stránky alebo celý jej obsah alebo dočasne, príp. trvalo zastaviť jej zverejňovanie bez zvláštneho oznámenia.

 

Odkazy na iné stránky

Za škody vzniknuté v súvislosti s načítaním internetových stránok tretích strán alebo s používaním obsahu týchto stránok nenesie spol. HALTEC žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ táto stránka obsahuje informácie od tretích strán alebo odkazy na internetové stránky tretích strán, ide výlučne o doplnkový servis pre používateľov. Za obsah nachádzajúci sa na týchto stránkach spol. HALTEC nezodpovedá a nepokladá ich za vlastné.