Montované haly a priemyselné stany

Montované halyMontované halyMontované halyMontované haly

Hľadáte montované haly alebo priemyselné stany, ktoré sú flexibilné a ktoré môžete individuálne pretvárať? Potom ste u nás správne, pretože efektívna systémová konštrukcia produktov HALTEC vám poskytuje veľa voľnosti: Obdržíte opláštenie strechy a stien v rôznych vyhotoveniach a môžete flexibilne rozširovať montované haly alebo priemyselné stany.

 

Rôzne oblasti použitia

S našimi montovanými halami a priemyselnými stanmi ste výborne pripravený pre prípad, že budete potrebovať viac priestoru. Môžete ich používať na rôzne účely, napr. ako:

 • skladové haly alebo montážne stany,
 • predajné alebo výstavné haly,
 • zastrešenie pre tovary citlivé na mráz a poveternostné podmienky,
 • ochranu pre vozidlá zariadenia a stroje,
 • mobilné alebo stacionárne zastrešenie stavenísk.

Kostrová konštrukcia našich priestorových riešení pozostáva z hliníkových profilov a žiarovo pozinkovaných oceľových dielov, ktoré sú vysoko odolné voči korózii.

Zostaňte flexibilný vďaka spol. HALTEC

HALTEC vám uľahčí stavbu vašej haly a stanu: Naše montované haly a priemyselné stany sa zväčša upevňujú bez základov pomocou zemných kotiev alebo hmoždinkami do betónu. Okrem sa v prípade zvýšenej potreby miesta dajú rýchlo rozšíriť alebo premiestniť na iné miesto. Tým ste neustále vyzbrojený voči všetkým požiadavkám!

Naše montované haly a priemyselné stany

 • V2: priemyselný stan s obložením stien a strechy z robustných plachiet z ťažkej tkaniny
 • V3: pojazdný priemyselný stan, s obložením stien a strechy z robustných plachiet z ťažkej tkaniny
 • V4: neizolovaná montovaná hala s plachtovou strechou a obložením strechy z lichobežníkových profilov
 • V5: neizolovaná montovaná hala s obložením stien a strechy z lichobežníkových profilov
 • V6: čiastočne izolovaná montovaná hala s dvojitou plachtou na streche a obložením stien zo sendvičových panelov
 • V7: izolovaná montovaná hala s obložením stien a strechy zo sendvičových panelov
 • V8: priemyselné zastrešenie s robustnou plachtou z ťažkej tkaniny na streche a príp. štítových trojuholníkoch

Prenájom montovaných hál a priemyselných stanov

Ak potrebujete viac priestoru iba dočasne, môžete si naše stany a montované haly aj prenajať: Podmienky prispôsobíme vašim potrebám. Po uplynutí nájomnej zmluvy sa môžete rozhodnúť pre predĺženie zmluvy, odkúpenie alebo demontáž.

Technické údaje
Rozpätie: 5,00 m – 30,00 m (viacloďové haly aj širšie), s rastrom 2,50 m
Dĺžka: Ľubovoľne v rastru; rastr podľa typu haly: 2,50 m / 3,00 m alebo 5,00 m
Bočná výška: 3,50 m – 7,00 m (v závislosti od rozpätia)
Zaťaženie snehom: Od 0,25 kN/m² do 3,50 kN/m² (vždy podľa rozpätia a bočnej výšky)
Trvanie montáže: Neizolované haly cca 1-3 dni, u plochy nad 1000 m² nepodstatne dlhšie: izolované haly s opláštením strechy a stien zo sendvičových panelov cca 2-4 týždne
Fotografie
3 skladové stany s rôznym rozpätím
AF-01
3 skladové stany
Skladový stan
AF-02
Skladový stan
Pojazdný skladový stan
AF-03
Pojazdný skladový stan
Skladový stan
AF-04
Skladový stan
Skladová hala
AF-05
Skladová hala
Dvojloďová skladová hala
AF-06
Dvojloďová montovaná hala s roletovou bránou
Dočasná predajná hala
AF-07
Dočasná predajná hala
Izolovaná skladová hala
AF-08
Izolovaná montovaná hala so sendvičovými panelmi
Typy hál
V2 – priemyselný stan: strecha + stena: plachta
V2 – priemyselný stan,
strecha + stena: plachta
V3 – priemyselný stan, pojazdný: strecha + stena: plachta
V3 – priemyselný stan, pojazdný,
strecha + stena: plachta
V4 – montovaná hala: strecha: plachta, stena: lichobežníkové profily
V4 – montovaná hala,
strecha: plachta,
stena: lichobežníkové profily
V5 – montovaná hala: strecha + stena: lichobežníkové profily
V5 – montovaná hala,
strecha: lichobežníkové profily,
stena: lichobežníkové profily
V6 – montovaná hala, čiastočne izolovaná: strecha: plachta, stena: sendvičové panely
V6 – montovaná hala, čiastočne izolovaná,
strecha: dvojitá plachta,
stena: sendvičové panely
V7 – montovaná hala, izolovaná: strecha + stena: sendvičové panely
V7 – montovaná hala, izolovaná,
strecha + stena:
sendvičové panely
V8 – priemyselné zastrešenie: strecha: plachta, stena: otvorené
V8 – priemyselné zastrešenie
strecha: plachta, stena: otvorené
Vybavenie/príslušenstvo

Brány/dvere

Skladové stany – plachtová brána
Plachtová brána (štítová stena)
Skladové stany – plachtová brána
Plachtová brána (pozdĺžna stena)
Skladové haly – prechodové dvere
Prechodové dvere
Skladové haly – posuvná brána
Posuvná brána
Skladové haly – oceľové dvere
2-krídlové oceľové dvere
Skladové haly – roletová brána
Roletová brána
Skladové haly – vstupné dvere
Vstupné dvere

Ochrana pred kondenzáciou

Skladové stany-ochrana pred kondenzáciou
Vnútorné plachty na streche
Vnútorné plachty na streche a stenách

Osvetlenie

Osvetlenie skladových stanov
Osvetlenie
Označenie únikovej cesty 202RHL

Vykurovanie

Mobilné vykurovanie skladových hál
Mobilné vykurovanie
Mobilná kotolňa pre skladové haly
Vykurovací kontajner
Financovanie/prenájom

Priemyselné stany a montované haly HALTEC si môžete podľa potreby prenajať alebo zakúpiť.

Prenájom
Prenájom
Kúpa
Kúpa