Financovanie:

Koncepcia prenájmu HALTEC

Ak priestorové kapacity potrebujete na presne určené časové obdobie, alebo ak máte určitý pozemok k dispozícii iba na obmedzený čas, potom si naše haly a priemyselné stany môžete prenajať na rôzne časové obdobia. Podobne ako pri kúpe platí: O vybavení a veľkosti vašej haly alebo stanu rozhodujete individuálne.

Rozhodujúce kritériá pre nájomné haly HALTEC:

 • Potrebujete krátkodobé, príp. strednodobé priestorové riešenie.
 • Chcete vašu halu alebo priemyselný stan nechať stáť iba tak dlho, kým je to potrebné.
 • Chcete nájomnú dobu, ktorá je presne prispôsobená vašim potrebám.
 • Chcete zostať flexibilný, pokiaľ ide o veľkosť a lokalitu: Financovanie formou prenájmu umožňuje rýchle prispôsobovanie sa rýchlo sa meniacim rámcovým podmienkam.

Skladovanie v prenajatých halách

V každom čase disponujeme veľkou zásobou montovaných hál a priemyselných stanov, aby sme mohli zaručiť rýchle dodanie a montáž. Ak by z dôvodu sezónneho dopytu neboli k dispozícii vhodné montované haly, príp. priemyselné stany, dokážeme vďaka našej vlastnej výrobe rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov.

Priestor na určitý čas sa v mnohých prípadoch oplatí:

 • Žiadny negatívny vplyv na váš úverový rámec a tým aj vyššia likvidita
 • Bez negatívneho vplyvu na objem vášho kapitálu
 • Doba prenájmu prispôsobená vašim potrebám

Bežné doby prenájmu:

 • Priemyselný stan Aluflex zakrytý plachtovým poťahom: 3 mesiace až 5 rokov
 • Montovaná hala Aluflex s obložením z lichobežníkových profilov: 6 mesiacov až 5 rokov
 • Systémová hala Steelflex, neizolovaná: 12 mesiacov až 6 rokov
 • Systémová hala Steelflex, izolovaná: 24 mesiacov až 6 rokov


Kratšie dodacie doby sú možné, ale zvyčajne nie ekonomické. Ak počítate s dlhším trvaním prenájmu, potom pre vás môže byť zaujímavá téma lízing.